fbpx

Testiranje športnikov – kaj, zakaj in kako?

2 septembra 2021by Domen Bremec

Testiranje športnikov – kaj, zakaj in kako?

2 septembra 2021by Domen Bremec
DSC_2449-min-1280x853.jpg

Kako izgleda naše testiranje v praksi?

Treniranje brez testiranja je zgolj ugibanje, v današnjem času pa to ne prinaša rezultatov na najvišjem možnem nivoju. S testiranjem želimo posameznikom in ekipam omogočiti jasen vpogled v njihove sposobnosti, kje se trenutno nahajajo in kje imajo največ prostora za napredek. S tem lažje določimo katere sposobnosti bi skozi trening morali trenirati najbolj. Hkrati pa je testiranje brez konstantne analize neustrezno in pomankljivo, zato oba procesa združujemo in v rednih časovnih intervalih ponavljamo.

Zakaj bi sploh testirali?

Prvo in najpomembnejše je, da sploh vemo katere informacije želimo s testiranjem o športniku pridobiti in kako si bomo s temi informacijami pomagali, da bo športnik bolj napredoval. S testiranjem pridobimo objektiven nivo trenutne fizične zmogljivosti športnika, ga primerjamo z referenčnimi vrednostmi v bazi podatkov in ob ponovnem testiranju ocenimo napredek. Testiranje obsega gibalne teste, na podlagi katerih pripravimo temeljito analizo športnikovih trenutnih sposobnosti in priporočila za nadaljnje delo. Znanstvene raziskave potrjujejo uporabnost testov za spremljanje napredka in za primerjavo športnikov in so indikatorji uspešnosti športnikov. Seveda pa za vsak šport niso enaki testi enako pomembni. Za športe moči (športi z žogo, sprinti, skoki, borilne veščine, ipd.) so meritve eksplozivne moči precej pomembnejše kot na za vzdržljivostne športe (maraton, triatlon, ipd). Na drugi strani pa so vzdržljivostni testi veliko pomembnejši in nam povedo več o športniku, ki se ukvarja z enim izmed vzdržljivostnih športov.

Potek testiranja

Vse se začne s športnikom in ekipo. Najprej pogledamo njegovo oziroma njeno starost, spol in nato se lotimo analize samega športa. Kateri so bistveni fiziološki dejavniki, ki vplivajo na tekmovalni nastop v tem športu. Za večino športov obstajajo znanstvene raziskave, ki analizirajo prav to – zahteve športa na fiziološki ravni. Res je, da je to pogosto prepleteno s tehniko in taktiko samega športa, a neka bazična osnova ostaja. Zato moramo razlikovati med:

   • specifičnim testiranjem: testiramo športno specifična gibanja in sposobnosti, ki so replika tekmovalne
   • splošnim testiranjem: testiramo generalne fiziološke in gibalne sposobnosti in ne specifične za nek šport

Naj podam primer za obe – pri npr. metu diska je specifično testiranje enako tekmovalnemu nastopu (dolžina meta). Splošno testiranje pa je višina odriva, razdalja skoka v daljino, čas sprinta na določeno razdaljo, VO2max nivo, ipd. V večini primerov se trenerji za fizično pripravo oziroma kondicijski trenerji ukvarjamo s splošnim testiranjem. Specifično testiranje pride v primer, le če izbrani šport res dobro poznamo (biomehansko) in idealno v dogovoru in sodelovanju s športnim trenerjem.

Še ena pomembna opazka je zahteva po zanesljivosti in veljavnosti meritve in merilnih orodij. To pomeni, da vedno uporabimo enak protokol, če želimo rezultate primerjati. Podobno velja za primerjavo z meritvami koga drugega (raziskave, drug klub, drug trener) kjer je pomembno imeti ne le rezultat ampak tudi postopek meritev. Pri tem prihaja do velikih razhajanj. Meritve morajo biti standardizirane.

POTEK MERITEV
 1. Analiza športa in določitev testov in parametrov, ki so najpomembnejši za napredek na igrišču,
 2. Izvedba testnih protokolov (skok, sprint, kondicija, moč, jakost, ipd.),
 3. Analiza in interpretacija rezultatov (na razumljiv in smiseln način),
 4. Določitev smernic, priporočil in programa treninga za nadaljnje delo in razvoj posameznega športnika.
Slika 1: Meritve enonožnih skokov na tenziometrični (ang. force plate) plošči.
KATERE MERITVE IZVAJAMO

Telesna sestava:

   • meritve podatkov o telesni sestavi: mišična masa, maščobna masa, odstotek vode, bazalni metabolizem, visceralna maščoba

Jakost & Moč:

   • meritve maksimalne jakosti z uporabo merilnika hitrosti (ang. Velocity Based Training – VBT): meritve dvigov kot so počep, bench press, deadlift, ipd. z različnimi protokoli in profiliranjem grafa sila-hitrost (ang. Force-velocity profiling),
   • meritve maksimalne sile (ang. Peak Force) in hitrost razvoja sile (ang Rate of Force Development – RFD): v položajih kot so IMTP, počep, gleženj, hamstring, ipd.
   • meritve maksimalne ekscentrične moči in maksimalne moči (ang. Peak Power)

Eksplozivnost – skoki

    • Vertikalni skoki: Squat Jump (skok iz počepa), Counter-Movement Jump (skok z nasprotnim gibanjem), CMJ-arms free (skok z nasprotnim gibanjem s prostimi rokami), SL-CMJ (enonožni skok z nasprotnim gibanjem), Reactive Strength Index, Drop Jump (globinski skok)
    • Horizontalni skoki: Standing Long Jump (skok v daljino z mesta), Triple Jump (troskok), SL Hop (enonožni skok v daljino z mesta), Triple Hop (enonožni troskok),

Hitrost – sprinti

     • Meritve pospeševanj: sprinti iz različni startnih položajev na 5-10-20-30-40 metrov
     • Meritve maksimalne hitrosti: leteči štart in sprint 5-10-15 metrov
     • Profiliranje karakteristik sprinta v odnosu sila-hitrost (ang. Force-velocity profiling)
     • Videoanaliza sprinta

Hitrost – Sprememba smeri (ang. Change of Direction)

     • Meritve spremembe smeri: sprememba smeri z zaletom ali iz mesta

Vzdržljivost (energijski sistemi)

     • meritve maksimalne aerobne hitrosti: MAS (Maximal Aerobic Speed)
     • meritve vzdržljivosti s spremembami smeri: IFT30-15

Kinematična analiza:

    • analiza športno specifičnih gibov med športom ali treningom (sprint, strel, servis, skok, preigravanje, ipd.)

 

KAKO MERITVE IZGLEDAJO V PRAKSI

Poglejte si kako posamezne meritve izgledajo v praksi:

Skoki:

Jakost – dvigi:

Sprinti:

Celotna baterija:

INTERPRETACIJA IN ANALIZA

To sta na koncu najpomembnejša dela testiranje. Brez razumljive in jasne interpretacije in ustrezne analize podatkov nam testiranje bore malo pomeni. Še več, testiranje zaradi testiranja samega je izguba dragocenega časa. Še posebej, če ne bomo testiranja ponavljali v določenih časovnih intervalih. Naša interpretacija stremi k temu, da je jasna, razumljiva in nedvoumna tako za športnike, trenerje kot tudi starše mladih športnikov. Temu dodamo še priporočila kaj in kako trenirati, če športnik (še) ne trenira pri nas.

Slika 2: Primer poročila z referencami (rezultati, ki so cilj da jih dosega glede na starost, spol in šport). Temu pridodamo tudi konkretna priporočila za trening.

Zaključek

Vas naše celostno testiranje zanima? Zagotovimo vam lahko, da izvajamo najbolj celostne in pogljobljene meritve športne zmogljivosti v širši regiji, ne samo v Sloveniji. Poleg tega pa uporabljamo in razvijamo lastno opremo (strojno kot tudi programsko), kar pomeni, da gremo z analizo zmogljivosti športnikov in testov res globoko.

Testiranju zase ali za svojo ekipo lahko naročite tukaj.

Testiranje nogometašov in nogometašic v Ljubljani bo ponovno v decembru. Kliknite tukaj za prijavo!

Domen Bremec