KVALITETNO TESTIRANJE IN DIAGNOSTIKA STA TEMELJA NAPREDKA!

TESTIRANJE VSEH KOMPONENT ŠPORTNE ZMOGLJIVOSTI: TELESNA SESTAVA, ODRIV, HITROST, MOČ, RAZVOJ SILE IN KONDICIONIRANJE!

SuperTest (elitna športno-zmogljivostna diagnostika in meritve)

Cilj | Treniranje brez testiranja je zgolj ugibanje, v današnjem času pa to ne prinaša rezultatov na najvišjem možnem nivoju. S  testiranjem želimo posameznikom in ekipam omogočiti jasen vpogled v njihove sposobnosti, kje se trenutno nahajajo in kje imajo največ prostora za napredek. S tem lažje določimo katere sposobnosti so tiste, ki bi jih skozi trening morali prioritizirati. Hkrati pa je testiranje brez konstantne analize neustrezno, zato oba procesa združujemo in v časovnih intervalih ponavljamo.

Namen | Namenjen tako posameznim športnikom kot športnim klubom in ekipam, ki si želijo točno in natančno vedeti kje se nahajajo in katere so tiste sposobnosti, ki jih morajo najbolj izboljšati za maksimalen napredek na igrišču. Testiranje se lahko izvede pri nas v ST centru ali na terenu!

KAKO PROGRAM DELUJE ↓

 • 1. POTEK MERITEV
1. POTEK MERITEV
 • Analiza športa in določitev testov in parametrov, ki so najpomembnejši za napredek na igrišču,
 • Izvedba testnih protokolov,
 • Analiza in interpretacija rezultatov (na razumljiv in smiseln način),
 • Določitev smernic treninga za nadaljnje delo in razvoj posameznega športnika – vadbeni načrt in načrt spremljanja napredka.
 • 2. METODE DELA & OPREMA
2. METODE DELA & OPREMA
 • Uporaba mnogih najsodobnejših metod in opreme namenjene spremljanju in testiranju športne zmogljivosti uporabljene v športni znanosti danes. Za testiranja in analizo med drugim uporabljamo:

Promo cena!
SuperTest Paket

EUR50-100

Testiranje obsega:
 • 1. Celostna analiza gibanja in osnovnih gibalnih vzorcev
 • 2. Odrivna moč & eksplozivnost (SJ, CMJ, CMJ-free, SL-CMJ, 10/5 RSI)
 • 3. Hitrost (Sprint T30 ali 40m sprint z vmesnimi časi na 10m, Flying 10m sprint) & Sprememba smeri (5-0-5; Modified 5-0-5)
 • 4. Vzdržljivost (30-15 IFT ali MAS test – odvisno od športa)
 • 5. Hitrost razvoja maksimalne sile (RFD in MVC – MTP & Počep)

Naroči se na najsodobnejše testiranje po zadnjih trendih športne znanosti pri nas:

Za testiranje na vrhunskem nivoju izpolni obrazec spodaj: